Biologisk arbeidsmiljø

“bildetekst”

Biologisk arbeidsmiljø


Biologiske arbeidsmiljøfaktorer omfatter i hovedsak eksponering for mikroorganismer, eller produkter fra mikroorganismer, slik som bakterier, sopp og virus. Produkter fra mikroorganismer kan være endotoksin, mykotoksin, allergener osv. Melstøv, fiskemelstøv og trestøv osv. er støv fra biologiske råvarer, og disse kan også høre inn under biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS har spesialkompetanse på kartlegging og risikovurdering av biologisk arbeidsmiljø. Vi tilbyr også en rekke typer målinger, i tillegg til rådgivning omkring smittevern og hygienekontroll.

Eksempel på målinger i luft og på overflater/materialer:

  • Muggsopp
  • Patogene bakterier
  • Uspesifisert organisk støv
  • Melstøv, fiskemelstøv
  • Trestøv
  • Endotoksin (luft/overflate)

Ta kontakt for nærmere informasjon om målinger av biologiske faktorer