Fysisk Arbeidsmiljø

vibrasjon

Bruk av vinkelsliper i verksted med eksponering for hørselsskadelig støy og vibrasjoner


Eksempler på fysiske arbeidsmiljøfaktorer er støy, vibrasjoner, belysning, stråling (radon) og termisk arbeidsmiljø. Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS bistår med kartlegging og risikovurdering av fysiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risikoreduserende tiltak inkludert bruk av riktig verneutstyr.

Eksempel på typer av målinger

  • Personlige støyeksponeringsmålinger med dosimeter (klasse 2)
  • Utarbeidelse av støykotekart/støysoner med håndholdt lydnivåmåler (klasse 1)
  • Målinger av etterklangstid i rom
  • Vibrasjonsmålinger (hånd-/arm, helkropp)
  • Belysning (lux)
  • Radon
  • Temperatur

Ta kontakt for mer informasjon om fysiske arbeidsmiljømålinger