Kvalitet

Interne kalibrerings- og kontrollrutiner

Våre interne rutiner baseres på ISO-EN 17025, NS-EN ISO 15189 og ISO 9001. Vi legger vekt på at våre laboratorietjenester skal utføres i hht kravene som gjelder i internasjonale og nasjonale standarder. Vi er opptatt av validering, nøyaktighet og presisjon i metoder og laboratorieutstyr som benyttes for våre analyser. Alt måleutstyr blir kalibrert jevnlig av akkrediterte kalibreringslaboratorier.