Om oss

Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS ble startet i 2011 med utspring fra Thelma AS, som i 2001 ble etablert ut fra forskningsmiljøet ved SINTEF, avd. for ekstreme arbeidsmiljø. Thelma AS leverte blant annet konsulenttjenester til kunder med spesielt krevende fysisk arbeidsmiljø (ekstrem kulde, varme, trykk, forurensning m.v.), og Inneklima & Arbeidsmiljø var en egen avdeling i Thelma AS. Som følge av arven vi har med oss fra SINTEF og Thelma AS er vi godt rustet til å utføre inneklima- og arbeidsmiljømålinger, kartlegginger og risikovurderinger i alle slags arbeidsmiljø.

Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS har ansatte med yrkeshygienisk kompetanse lokalisert i Trondheim og også en sertifisert yrkeshygieniker lokalisert i Tromsø. Våre yrkeshygienikere har solid faglig bakgrunn innen kjemi/biologi/fysikk og mange års erfaring.

I Trondheim har vi også eget mikrobiologisk laboratorium som driftes av en bioingeniør med over 20 års erfaring og med spesialkompetanse på mikrobiologisk forurensning av luft, vann og materialer.