Hygienekontroll av luft og overflater

Example img

Sjekk av luftrenhet i ventilasjonskanal


Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø hjelper med å kartlegge og analysere med henblikk på luftrenhet og hygienekontroll. Resultatene av slike målinger kan for eksempel inngå i et HACCP-system (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Spesifikasjon av luftkvalitet/ hygienekontroll utføres etter ISO 14644-1 og etter retningslinjer for EU-GMP (good manufacturing practice). Dette innebærer partikkelmålinger og kimtall-målinger i lufta og på overflater.

Ta kontakt for nærmere informasjon om hygienekontroll.