Laboratorietjenester

Example img

Dyrking av bakterier og muggsopp i laboratoriet


Aktuelle standarder for mikrobiologisk prøvetaking og analyse (luft, materialer, overflater):

ISO 16000:17, ISO 16000-18, ISO 16000-19 og ISO 16000:21 (muggsopp).

ISO 6222, ISO 16266, ISO 9308-1, NS-EN- ISO 7027, NS-EN- ISO 7887 (vannprøver). Sterile flasker (500 mL) for vannprøver fås ved henvendelse til laboratoriet

NS 4860 (gravimetri av støvprøver).

Ta kontakt for nærmere informasjon om laboratorietjenester.