Termisk arbeidsmiljø

Example img

Arbeid i varme eller kalde omgivelser kan representere en helserisiko

Kroppens evne til å tilpasse seg temperaturer i omgivelsene er begrenset til et snevert temperaturintervall, men atferdsmessig har vi betydelig tilpasningsevne.

Svak kuldeeksponering kan redusere manuell ytelse og kan senke kognitiv ytelse og dermed påvirke evnen til å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner. Moderat kuldeeksponering vil senke både manuell og kognitiv ytelse, og i tillegg redusere nevromuskulære funksjoner i oppgaver som krever hurtig bevegelser. Ekstreme temperaturer i omgivelsene kan gi alvorlige helsekonsekvenser som heteutmattelse, heteslag, frostskader og hypotermi.

Avkjølingsgraden vil avhenge av en rekke parametere som for eksempel temperatur, vind, fuktighet, klærne sine termiske beskyttelse osv. Vi utfører risikovurderinger, målinger og gir råd innenfor termisk arbeidsmiljø (kulde).