Laboratorietjenester

Mikrobiologiske analyser av luft- og materialprøver/overflater, vannkvalitet og hygieneanalyser.

Find out more
Arbeidsmiljømålinger / yrkeshygiene

Vi kan utføre de fleste typer arbeidsmiljømålinger!

Find out more
Luftkvalitet og inneklima på arbeidsplassen

Vi tilbyr kartlegging av kjemisk/biologisk eksponering på arbeidsplassen. Vi måler også fukt, temperatur, luftkvalitet (CO2).

Find out more
Bedriftsavtaler

Mange bedrifter ønsker faste samarbeidsavtaler med oss!

Find out more
Inneklimasjekk i private boliger

Vi er ledende innen kontroll av inneklima, fukt og muggsopp. Vi utfører kontroll av boliger/ leiligheter, hytter, campingvogner, biler, båter m.m.

Find out more
Rådgivning

Vi har lang erfaring og kompetanse innenfor de fleste problemstillinger knyttet til kjemisk/biologisk eksponering i inneklima og i ulike arbeidsmiljø.

Find out more

Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS er et uavhengig selskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen inneklima- og arbeidsmiljømålinger, kartlegging og risikovurdering, rådgivning og laboratorietjenester. Vi tilbyr kartlegging av inneklima og kjemiske/biologiske/fysiske faktorer på arbeidsplassen, samt inneklimasjekk av private boliger med tanke på fukt- og muggsopp.

I vårt mikrobiologiske laboratorium er det tilknyttet to Bioingeniører som utfører analyser av prøver fra luft, vann, bygningsmaterialer, overflater m.v. Våre Yrkeshygienikere har solid faglig bakgrunn innen kjemi /biologi/fysikk og mange års erfaring med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø. Ta kontakt – vi hjelper deg gjerne!

Innholdet og utformingen av disse nettsidene tilhører Thelma Inneklima og kan ikke gjengis uten skriftlig tillatelse.