FoU-Prosjekter

Håndhygieneprosjekter (2019- )

I samarbeid med Høgskulen Vestlandet og Helse Førde har vi i de siste årene deltatt i flere prosjekter som handler om håndhygiene og metoder for desinfisering av hender forurenset med mikrobiologiske partikler, slik som bakterier. Dette er nå særlig aktuelt i forbindelse med Covid-19 pandemien. Forskningen tar utgangspunkt i at håndhygiene er viktig for å hindre overføring av mikrobiologiske agens, men at overdrevet bruk av håndsprit kan gi eksem og sprukken hud, spesielt i yrkessammenheng og hos helsepersonell. Effekten av håndvasken når det brukes metoder med rennende vann er sammenlignet med effekten av spritvask alene. Her kan du lese mer i noen vitenskapelige artikler som vi har vært med på å skrive.

  • Comparison of alcohol-based hand rub with water-based hand rub followed by drying with a closed hand dryer among student nurses and random adults. J Hosp. Infect. Submitted (2021).

  • Can adenosine triphosphate be a proxy measure in evaluation of hand disinfection effect’?’ J Hosp. Infect. 105(3): 558-560 (2020). https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.04.043

  • Effects of hand disinfection with alcohol hand rub, ozonized water or soap water – time for reconsideration’?’ J Hosp. Infect. 105: 213-15 (2020). https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.03.014

  • Ozonized water as an alternative to alcohol-based hand disinfection. J Hosp. Infect. 102:419-424 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jhin.2019.01.026

Fjernovervåking av gasser i arbeidsmiljø (2017-)

I samarbeid med NFR Skattefunn, Lab5e (https://lab5e.com), Telenor, samt flere arbeidsmiljø der arbeidstakere er eksponert for farlige gasser slik som høye nivå av CO, CO2, H2S, osv. har vi et prosjekt gående som handler om bruken av lav-kostnads sensorer sammen med nye kommunikasjonsmetoder slik som LoRaWAN, NBIoT, LTE, osv. Dette kalles Internet of Things (IoT) som er et spennende teknologiområde som kan komme til å få mange nye anvendelser i samfunnet, også innenfor arbeidsmiljø. Vi har foreløpig publisert en vitenskapelig artikkel ut fra dette prosjektet, og en av våre medarbeidere har dette prosjektet som grunnlag for sitt mastergradsarbeid. “Måling og eksponeringsvurdering av helseskadelige gasser, ved bruk av IoT-sensorteknologi, i et typisk avfallsforbrenningsanlegg."

Bioaerosol i lakseslakteri

Vår medarbeider Camilla har i sin masteroppgave skrevet om mikrobiologisk agens i lakseslakteri. Både patogene og opportunistiske bakterier eksisterer i sjøvann. Kan disse bakterier komme inn i slakteriet med vann og fisk, og så gå over i luften som bioaerosol? Målet med oppgaven var å se om dette kan være tilfellet.


Masteroppgave i pdf